Bestillinger ved Sandefjord Kattehotell er bindende.
Avbestilling av oppholdet kan foretas inntill 14 dager før ankomst. Opphold som ikke avbestilles innen 14 dager, bir belastet med 50 % av oppholdets totalpris. Opphold som avbestilles mindre enn 10 dager før ankomstdato må betales i sin helhet. Om katten hentes før avtalt hentedato, gir dette ikke rett til avslag i pris.

Vi ber om at du leser nøye igjennom disse betingelsene, fordi du automatisk aksepterer en del forhold under oppholdet her.

  • Prisen på oppholdet regnes pr. påbegynte døgn. Hentes katten tidligere må bestilte døgn allikevel betales for.

  • Katten skal være vaksinert, og hannkatter kastrert.

  • Katten skal være frisk, skulle det være mistanke om at den er syk vil den bli gjenstand for vanlig klinisk undersøkelse hos veterinær, som også fastsetter den videre behandlingen. Kostnadene ved veterinær konsultasjon, behandling og evnt. medisiner må dekkes av eieren.

  • All nødvendig mat inngår i våre priser. Mat som medbringes reduserer ikke prisen på oppholdet.

  • Personlige leker og utstyr som medbringes gjøres på egen risiko. Tap og/eller ødelagte effekter erstattes ikke.

  • Sandefjord Kattehotell kan ikke på noen måte gjøres økonomisk ansvarlig for skader og/eller sykdom som forvolder kattens bortgang, invaliditet eller på annen måte varig mèn som følge av forhold før, under eller etter oppholdet.

Klikk for å se fullstendige vilkår